foto bomen veluwe
Zwaluw

Herlt rondebalen verwarmingsketel


Deze ketels maken bij het doen van hun werk gebruik van een oud principe,wat door Herlt is geperfectioneerd en uitmuntend functioneert.

Ronde balen van hooi, natuur hooi, bermhooi,stro of zelfs hout vragen om een bijzondere bouw van de ketels.
De vaste brandstoffen worden in een met keramisch materiaal beklede ruimte gelegd. In deze ruimte komt nu een zich zelf in stand houdend proces op gang. Daardoor gaat de vaste brandstof langzaam zijn vaste vorm verliezen en wordt deze geleidelijk aan omgezet in een gasvorm en een rest, asachtig, materiaal.


Aanmaken van de ketel.
De grote vuldeur van de ketel wordt geopend. Men legt daarin papier met wat fijn hout. Na het ontsteken hiervan kan men grover hout bijleggen, en de vergassingsruimte gaat zich geleidelijk aan opwarmen.

Verder.
Men kan na ca 15 -20 min een ronde baal in de vul ruimte leggen.


En dan.
We sluiten de grote deur en de ketel begint nu zijn werk te doen. Een HSV 89 (kW) brand dan zonder problemen tien uur op een baal van ca 290 kg. Op hout is de brandtijd aanzienlijk langer, maximaal 4 maal zo lang.


Dit betekent dat de ruimte constant gevuld blijft met biogassen. Vervolgens laat de Herlt ketel dit proces doorgaan tot de vaste brandstof in zijn geheel is uitgegast. Het residu, een hoogwaardige poederachtige stof die uitstekend als natuurlijke bemesting kan worden toegepast, is enkel wat er overblijft. Het gehele vergassingsproces verloopt via een aantal gepatenteerde methoden. 

Er wordt een deur (voor u) geopend.
Herlt strovergassers zijn goedmoedige ketels. Als we de deur openen na een lange brandtijd kan het zijn dat we zien dat de baal nog deels in tact is. U kunt dan nog gerust wat anders gaan ondernemen de ketel gaat gewoon door met zijn werk.

Eén van de gebruikte methoden is, de rondebaal gecontroleerd uit elkaar laten vallen door primaire lucht geforceerd toe te voegen. Hiermee wordt dan ook het beoogde maximale gasrendement bereikt. (zie foto boven.)

Alle afgegeven gassen worden weggeleid uit de vulruimte. Ze komen dan in een wervelverbrandingsruimte terecht. In ca 3 seconden worden ze door een continue gasstroom voor bijna 100% verbrand. In de wervelverbrandingskamer wordt voor een tweede maal verse lucht in het proces toegelaten. Hierdoor ontstaan hoge temperaturen waardoor een zo groot mogelijke warmteproductie ontstaat en een bijna volledige verbranding.   


Hier is het om begonnen, warmte.
In de wervelkamer komt de warmte van het gas vrij. Mede geholpen door een aanzuigventilator wordt hier het gas vermengt met extra lucht. Het gloeien van de keramische kamer werkt als een katalysator. Zo ontstaan er zeer hoge temperaturen, ca 1000 graden, en kan men de hemels blauwe vlam zien branden. Dit tezamen geeft een zeer volledige verbranding.

De gassen met een temperatuur van ca 1000 graden die uit de wervelverbrandingskamer komen worden dan in de zeer hete naverbrandingsruimte gestuurd. Als dan alle gas is omgezet in warmte wordt deze warmte d.m.v. een warmtewisselaar afgegeven aan het beoogde medium, in bijna alle gevallen is dit water. Dit proces geeft de ketels een prachtige rookgaswaarde.
Gedurende het proces hebben de Herlt ketels, door hun bouwwijze, weinig aandacht meer nodig.

Ook hier is het om begonnen.
De schoorsteen zal, in normale bedrijfsomstandigheden, u niet laten zien dat hij rookgas afvoert. De gewenste rookgastemperatuur kan men instellen. Als regel ligt deze rond de 200 graden. Waarmee men een rendement van ca 90 % realiseert. De gehele installatie heeft een stralingsverlies van ca 2,5 % wat een totaal rendement van 87,5% geeft.

Het HSV systeem is een componenten systeem. Naar de eisen van de klant worden de diverse componenten samengesteld en krijgt u precies de ketel die bij u zal passen. Grofweg hebben we twee delen, de vergasser / wervelbrandkamer en de naverbrander warmtewisselaar.
Een stro installatie kan ook met hout worden gestookt.


Er is gekozen voor rondebalen omdat dat de meest voordelige totaal oplossing is. De kosten van productie en opslag zijn relatief erg laag. Veelal kan de gebruiker het in eigen beheer doen, waardoor het totale rendement ook voor hem is.
Buitenopslag is geen probleem, mits men bij voorkeur de balen op de ronde zijde voorziet van een folie.
Er zijn veel gewassen die men kan gebruiken als brandstof voor de Herlt ketel. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Bio- hooi of stro maar ook graszaadhooi of bermhooi. Ook Miscanthus en Hennep zijn prima energie gewassen. De zon heeft haar energie in deze planten opgeslagen. Het winnen van dit soort bio-brandstoffen vraagt geen bijzondere arbeid. Wel is het moment van balen van belang.
De kleinste HSV 85, kan balen van rond 130 cm op nemen.
De opvolger HSV 89 kan beladen worden met korte vierkante pakken, 80 x 120 x 160 cm , er kunnen dan zelfs twee pakken boven elkaar worden gelegd.


Waar plaats ik mijn HSV ketel.
De Herlt ketels zijn werkers. Ze zijn gebouwd voor de praktijk. Van groot tot klein stellen ze niet veel eisen. U kunt de  Herlt ketel compleet ingebouwd in een container aanschaffen. Een afdak vind hij al genoeg. Allemaal zaken die in een bespreking over uw Herlt ketel kunnen worden in gevuld.

 Wanneer is een Herlt ketel voor mij geschikt en lonend ?

Hier kunnen wij  natuurlijk niet zo maar even een antwoord op geven. Veel zal afhangen of u zelf langdurig de beschikking heeft over brandstoffen. Herlt ketels geven in het algemeen het hoogste rendement, ook financieel, als u voldoende afzet hebt voor de door u geproduceerde warmte.
De Herlt verwarmingsketel wordt ondertussen ingezet voor o.a. het verwarmen van; woningen, kantoorgebouwen, fabrieken en bijvoorbeeld scholen. Maar ook in stallen voor kuikens, kalveren en kalvermesterrijen is de Herlt verwarmingsketel een welkome manier van verwarming. De drogerijen en biovergassers hebben inmiddels ook hun weg weten te vinden naar de Herlt verwarmingsketel.
Maar ook om kassen complexen te verwarmen is de Herlt verwarmings ketel uitermate geschikt.
Als warmtebon, d.m.v. gebruikmaking van thermischeolie, in grote bakkerijen, of bij aluminium verwerking, of technologische processen o.a. in de chemische industrie. Ook bij het gebruik van lage druk stoom gebruikers, levensmiddelen industrie, diervoeders etc. is de Herlt verwarmingsketel een prima invulling.

Mocht u nog een ander idee hebben waar u onze Herlt ketel voor zou willen inzetten, dan zijn wij natuurlijk altijd bereid om er met u over van gedachten te wisselen.

In de regel is het dus het mooist als u over voldoende brandstof kunt beschikken. 
De kleine HSV ketels beginnen al bij 15 kW. Dus er is altijd een Herlt voor uw doel. Om echt een voordeel te behalen uit de Herlt verwarmingsketel wordt er meestal vanuit gegaan dat u minimaal aan ca.
€ 15000,00 jaarlijkse energielasten zit. Maar er zijn ook voorbeelden die bij geringere energielasten nog een prima voordeel kunnen behalen. Alsof dit niet genoeg is, u bent ook onafhankelijk van overheden.

   

Hier vormt de 3 mW Herlt verwarmingsketel installatie de basis van een grasdrogerij. In dit formaat leveren ze een zeer goede financiële rentabiliteit.

                              Heeft u ruim hout beschikbaar ?.
Dit is een uitstekende brandstof voor de VSV ketels. Als u het natte ruwe hout kunt bundelen en kunt opslaan heeft u veel gewonnen. Deze foto's laten er iets van zien. Ook zware stammen kunt u hiervoor prima gebruiken. En of dat lang brandt !!!!! . Zelfs een combinatie van hooi ,stro en hout is een prima basis.

 Hoe vaak moet ik een HSV ketel vullen ?

Dit is van een aantal factoren afhankelijk. Ten eerste uw warmte afname en de kwaliteit van de brandstof.

Enkele voorbeelden.
De kleine HSV 85 brand op een baal goed gewonnen hooi/stro van ca 170/180 kg maximaal 7 uur.
Zijn broertje de HSV 89 heeft 10 uur nodig om een goed gewonnen baal van ca 290 kg op te maken. Maar spreken we over een HSV 700 dan kunnen er per 2 uur wellicht wel 2 balen van ca 350 kg worden opgestookt worden. Willen we dan nog groter, de HSV 1000 plus, gekoppeld aan een graandroog installatie dan gebruikt hij elke 30 minuten een baal.
Stookt u daar in tegen geen hooi of stro maar heeft u de beschikking over hout balen dan kan de brandduur met een factor 3 á 4 verlengd worden. Dit kan een oplossing zijn om de nachtelijke uren niet te hoeven bij vullen als er veel vermogen gevraagd wordt.

Voor ketels vanaf 300 kW is een automatische belading mogelijk. Hierop kunnen ca 25 balen in voorraad op worden gelegd. Zo kunnen zelfs meerdere installaties gebruikt gaan worden.

Wat is verder nog van belang ?

Natuurlijk , en dat kunnen we ons goed voorstellen, blijven er voor u nog tal van vragen over. Dit hoeft geen probleem te zijn. We willen daar graag met u over door praten, en reikt onze kennis niet ver genoeg dan roepen we de hulp in van de mensen bij Herlt. Zij hebben al meer dan 20 jaar ervaring en willen die graag inzetten om u als gebruiker zo goed mogelijk voor te lichten.
Onze ervaring, veelal opgedaan in Duitsland leert echter dat als u met plezier uw Herlt ketel kunt voeden en kennis van het proces krijgt, dat het niet alleen een zeer welkom financieel voordeel op kan leveren maar dat u ook bijdraagt aan het verantwoordt en duurzaam omgaan met de ons toe vertrouwde wereld.

Garantie

Herlt bouwt zijn installaties van de beste en duurzaamste materialen. Derhalve krijgt u 6 jaar garantie. Bovenal garandeert Herlt u dat uw installatie aan de hoogst gestelde milieu eisen voldoet.

Praktijk


Voor de ketel maar ook voor de gebruiker is een vlakke betonplaat een goede fundatie. Daarop bouwt u een eenvoudig/goedkoop frame werk die u aan drie zijden met damwandplaten kunt dichten.

 

 U de brandstof , wij de Herlt verwarmingsketel !

De firma Herlt is geen standaard ketel bouwer waar alles vooraf al vastligt. Zij willen graag klant gericht bouwen.
Heeft u nog specifieke vragen meldt het ons en wij helpen u graag verder. Zodat ook u uw brandstof in klinkende munt om kunt zetten. Klik hier voor een uitleg over brandstof bereiding.

Voor een uitgebreide folder klik hier

Het laatste nieuws:

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de Herlt ketel een ketel voor NU én de TOEKOMST is.
Lees onderstaand artikel uit 'Nieuwe oogst' van 9 januari 2010.

klik hier voor een vergroting                                                                    

 Beleefd aanbevolen door Gemjo Handelsonderneming in Beekbergen.